Главная

Главная -> Калейдоскоп -> Выпуск 101 ->

Економіка України

На сучасному етапі розвитку України питання становлення національної економіки є актуальним та важливим. Економічні успіхи та досягнення можливі лише у випадку входження України у світовий економічний простір. Україна є країна з перехідною економікою, отже процес інтеграції має свої особливості та недоліки. Економіка країни в будь-якому випадку мусить базуватися на рівноправних та взаємовигідних відносин з іншими країнами. Чинники, що спричиняють гальмування економічного розвитку країни - це макроекономічна нестабільність, незважені рішення, низький технічний рівень та інноваційні процеси в зародковому стані. Головним завданням економічного прогресу є створення та виробництво конкурентноспроможного товару, що стане цікавим для закордонних покупців, а також складе гідну конкуренцію на внутрішньому ринку країни. 

Зростає роль малих і середніх підприємств, які здатні впливати на економіку країни, тим самим відіграваючи визначну роль в стабілізації економічної, політичної та соціальної стабільності країни. На розвиток українського підприємництва негативно впливає кризова ситуація в країні, що призводить до низької купівельної спроможності населення та відсутність вільних коштів у підприємств і виробничих організацій. Ринкова економіка спроможна забезпечити добробут населення та вивести країну на вищий прогресивний рівень. Існуюча система оподаткування економічної діяльності українських підприємств носить конфіскаційний характер, що змушує підприємців підвищувати якість продукту та досягати високої продуктивності. Отже, для підвищення ефективності роботи підприємств потрібно лібералізувати систему оподаткування прибутку.

Суттєвим важелем впливу на піднесення національної економіки є заохочення іноземних структур інвестувати капітал в нашу вітчизняну економіку, впроваджуючи нові ресурсозберігаючі технології. Вирішення цього питання на практиці здійснюється шляхом створення спільних підприємств з іноземцями. Нажаль, відсутність сприятливих умов в економіці нашої країни спонукає кращих спеціалістів та випускників ВУЗ виїжджати за кордон для отримання гідного заробітку.

Активізація розвитку економіки нашої країни включає в себе надання допомоги підприємцям в реалізації товарів на внутрішньому та зовнішньому ринку, розробці системи підтримки пріоритетних для регіону напрямів підприємницької діяльності.

Опубликовано 26.01.2013 

  

Рейтинг@Mail.ru